OPMÅLINGEN AF DET ROMERSKE TEATER I BOSRA, SYRIEN/LE TÉÂTRE ROMAINE À BOSRA, SYRIE
(af Helge Finsen). 1972, Munksgaard