CURRICULUM VITAE

Marianne Pade tiltrådte som direktør for Det Danske Institut i Rom 1. september 2011. Hun har orlov fra sin stilling som professor i Klassisk Filologi ved Aarhus Universitet. Hun har tidligere været ansat ved Københavns Universitet, ved Thesaurus Linguae Latinae i München, og hun har som Humboldt-stipendiat arbejdet to år ved Ludwig-Maximilian-Universität i München.

Marianne Pade har i sin forskning i mange år arbejdet med kulturarven fra den antikke verden og hun har specielt interesseret sig for italiensk renæssance og romersk humanisme. Hun blev dr.phil. i 2007 med to-bindsværket The Reception of Plutarch's Lives in Fifteenth-Century Italy, og hun har udgivet mere end 100 videnskabelige artikler samt adskillige antologier. I Danmark har hun i mange år været formand for Forum for Renæssancestudier (http://www.igl.ku.dk/~pade/), og hun er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hun sidder i bestyrelsen for Foreningen San Cataldo og International Association of neo-Latin Studies og hun er medlem af Roma nel Rinascimento. Hun er ansvarshavende redaktør af det bio-bibliografiske leksikon Repertorium Pomponianum (www.repertoriumpomponianum.it), hun sidder i redaktionen for tidsskrifterne Classica & Mediaevalia, Renæssanceforum (www.renaessanceforum.dk) og Aigis (www.igl.ku.dk/~aigis/), hun er redaktør af serien Renaissance Intellectual History og medlem af den videnskabelige kommitte for I Tatti Renaissance Library, Harvard, Schede umanistiche, Firenze, og Classiconorroena, Pisa.  

Marianne Pades nuværende forskningsprojekt drejer sig om referentialitet i renæssancens nylatinske litteratur. Som et led i dette forbereder hun en kritisk udgave af den italienske humanist Niccolò Perottis (1430-1480) breve, hun deltager i projektet Fiction and Figuration (http://fictionandfiguration.com/) med delprojektet Fiction in Letters and the Letter as Fiction: The Epistolographic Genre in the Renaissance og hun arbejder med renæssancens bogkultur og epigrafik.

 

Marianne Pade was appointed director of the Danish Academy in Rome 1 September 2011. She is on leave from her position as professor of Classical Philology at Aarhus University. Previously, she has worked at Copenhagen University, at the Thesaurus Linguae Latinae in Munich and she was Humboldt fellow for two years at Munich's Ludwig-Maximilian-Universität.

Marianne Pade's research focuses on the classical tradition and she has especially worked within the field of Italian Renaissance Humanism. She was dr.phil. in 2007 with the two volume study The Reception of Plutarch's Lives in Fifteenth-Century Italy, she has published more than 100 scientific articles and she is the editor of several anthologies. For many years she was chair of the Danish Forum for Renaissance Studies (http://www.igl.ku.dk/~pade/), she is member of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, she is on the board of San Cataldo and the International Association of neo-Latin Studies and she is fellow of Roma nel Rinascimento. She is editor in chief of the bio-bibliographical Lexicon Repertorium Pomponianum (www.repertoriumpomponianum.it), she is associate editor of Classica & Mediaevalia and on the editorial board of Renæssanceforum (www.renaessanceforum.dk), Aigis (www.igl.ku.dk/~aigis/) and of the series Renaissance Intellectual History, and she is on the scientific committee of I Tatti Renaissance Library, Harvard, Schede umanistiche, Firenze, and Classiconorrena, Pisa.

Marianne Pade's present research project regards referentiality in Renaissance neo-Latin literature. In connection with this she is preparing a critical edition of Niccolò Perotti's (1430-1480) letters, she is part of the research team Fiction and Figuration (http://fictionandfiguration.com/) with the project Fiction in Letters and the Letter as Fiction: The Epistolographic Genre in the Renaissance and she works on Renaissance book culture and epigraphy.