SEM

ANSØGNING
OM STIPENDIUM
OG OPHOLD

Annoncering

Opslag om ophold og stipendier for perioden
2. september – 31. december 2019

Ansøgningsfrist 11.2.2019

Elektronisk ansøgningsskema findes her. Udførlig vejledning om ansøgningsproceduren og om udformning af projektbeskrivelsen her. Bemærk, at det kun er muligt at ansøge med brug af det elektroniske ansøgningsskema, samt at bestyrelsen kun modtager individuelle ansøgninger, også i tilfælde af at to eller flere søger ophold sammen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest mandag d. 11.2 2019 kl. 24:00. Ansøgninger, der modtages for sent, kan ikke påregnes at blive behandlet. Svar kan forventes efter ca. 2 måneder.

Man er naturligvis velkommen til at kontakte os for at verificere, at ansøgningen er kommet frem.

Fra Dronning Ingrids Romerske Fond vil et beløb være til rådighed til uddeling af stipendier til studieophold på Det Danske Institut i Rom.

Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.

Stipendierne på 9000 kr. pr. måned er fortrinsvis for ansøgere, der ikke har en anden eller en meget lav indtægt under opholdet. Der kan tillige ansøges om rejsetilskud.

Det er også muligt at søge om ophold på instituttet uden stipendium. Det må af ansøgningen klart fremgå, hvorvidt der søges om ophold med stipendium eller kun om ophold. I førstnævnte tilfælde må det desuden fremgå, om ophold ønskes, under alle omstændigheder d.v.s. også selvom ansøgningen om stipendium ikke imødekommes. Fastansatte, herunder forskere med tildelt løn, f. eks. ph.d. stipendiater, vil normalt ikke komme i betragtning til stipendier.

Af hensyn til den bedst mulige udnyttelse af værelser og lejligheder regnes ophold fra den første hverdag i en måned til den sidste dag i en måned.

Fastansatte forskere og kunstnere ved danske universiteter, højere læreanstalter, forskningsinstitutioner og museer har, efter ansøgningsfristens udløb, mulighed for at ansøge om korte ophold (1-3 uger) inden for det pågældende semester, motiveret i præcise forskningsprojekter, ved skriftlig henvendelse til direktøren for Det Danske Institut i Rom.

Ud over seks enkeltværelser er der et dobbeltværelse og tre mindre to-vær. lejligheder til rådighed, hvoraf den ene giver mulighed for at medbringe børn.

Husregler (pr. 1. februar 2007)
Hvis ikke Instituttets bestyrelse forudgående har godkendt ophold for ledsager i forbindelse med stipendiatens ophold gælder følgende regler:
1) Der kan foretages ekstra opredning på værelserne/lejligheden, hvorved det er muligt for stipendiaternes nære familiemedlemmer (mand/kone/kæreste) at få kortere ophold (max en uge) mod betaling af lejeafgift.
2) Når særlige grunde taler derfor, kan også andre gæster mod betaling modtages på kortere ophold (max en uge). I sådanne tilfælde skal der forudgående indhentes tilladelse hos direktøren/på kontoret.
3) Børn kan kun medbringes i lejlighed 4-5
4) Betaling: Se hjemmesiden

Alt bilagsmateriale skal uploades via det elektroniske ansøgningsskema.

En stipendie- eller opholdsbevilling kan kun anvendes i det semester, hvortil den er bevilget.

Der henvises endvidere til muligheden for at søge stipendieophold på Det Danske Institut i Athen (www.diathens.gr/ophold).