Stipendier og husleje

 

Stipendier udbetales ca. 3 uger før opholdets start. Inden udbetaling fratrækkes et beløb svarende til huslejen for hele den periode, der er givet stipendium til. Af hensyn til de mange ønsker om ophold på Instituttet anmoder vi om, at fravær fra Instituttet i længere tid under det bevilgede ophold begrænses mest muligt. Med mindre der er tale om helt særlige og uforudsete forhold vil Instituttet trække forholdsmæssigt i det tildelte stipendium ved fravær af mere end en uges varighed. I fald en stipendiat vælger at afkorte sit ophold betragteligt, forbeholder Instituttet sig ret til at tilbyde hele den tildelte periode til en anden ansøger.

Ansøgere, der får bevilget ophold uden stipendium på instituttet, binder sig ligeledes økonomisk for hele perioden uanset afrejsedato. Huslejen betales forud eller der lægges et depositum.

 

Takster fra 13. juli 2015

 

  værelse lejlighed
For personer, der har fået bevilget ophold med eller uden stipendium er prisen pr. dag: kr. 85,-
pr. person
kr. 155,-
pr. person
Forskere og kunstnere med begrundet studieformål, der bor på Instituttet efter aftale med ledelsen, betaler pr. dag: kr. 300,-
(for første 14 dage)
kr. 210,-
(for følgende dage)
*kr. 800,-
(for første 14 dage)
kr. 570,-
(for følgende dage)
Ledsager, bevilget af bestyrelsen betaler pr. dag: kr. 185,- (for første 14 dg.)
kr. 155,- (for følgende dage)
Gæster til beboere kr. 300,- pr. dag (max 1 uge)
Gæster på instituttet iøvrigt betaler pr. dag: kr. 715,- *kr. 1.425,-
Babyer op til 2 år
Børn fra 2–7 år pr. dag
Børn over 7 år pr. dag
  gratis
kr. 60,-
se ledsager/gæster

 

 

* Ved booking af dobbeltværelse eller lejlighed til fuld pris betales ikke ekstra for evt. gæst. Jvf. dog de generelle regler for gæster/ledsagere.

Huslejebeløbet refunderes ikke, hverken helt eller delvist, såfremt opholdet afkortes. Hvis opholdet forlænges, betales differencen ved afrejsen.

Instituttet forbeholder sig ret til at flytte en stipendiat til et andet værelse, hvis særlige forhold taler herfor.

Der kan foretages en ekstra opredning på værelserne, hvorved det er muligt for stipendiaterne at få et besøg i løbet af opholdsperioden af nære familiemedlemmer på kortere ophold (max. 1 uge) mod betaling af lejeafgift.

Når særlige grunde taler derfor, kan også andre gæster (med faglig begrundelse) modtages på kortere ophold.

I alle tilfælde må der i god tid træffes aftale herom med kontoret.

 

 

Nye huslejepriser fra d. 1.1.2021

 

  værelse lejlighed
Personer, der har fået bevilget ophold med eller uden stipendium betaler pr. dag: kr. 110,-
pr. person
kr. 200,-
pr. person
Ledsager, bevilget af bestyrelsen betaler pr. dag: kr. 200,-
Babyer op til 2 år
Børn fra 2-7 år pr. dag
Børn over 7 år pr. dag
gratis
kr. 80,-
kr. 200,-
Forskere/kunstnere (direktørpulje) betaler pr. dag: kr. 350,-
pr. person
kr. 800,-
Gæster til stipendiater betaler pr. dag: kr. 400,-
pr. person
Andre gæster betaler pr. dag: kr. 750.-
pr. person
kr. 1.500
Kursister i januar måned betaler pr. dag: kr. 200.-
pr. person
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK